Emisný zdroj:
Mesačný protokol Ročný protokol
Mesiac:
Rok:
Rok:

Veolia Energia Levice a.s., Paroplynový cyklus Levice, emisné protokoly