Vykurovanie 2019/2020

Podmienky pre spustenie vykurovania sú splnené v nasledujúcich dátumoch a lokalitách:

od 4.10.2019

 • Senec
 • Vráble
 • Vrbové
 • MČ Petržalka
 • MČ Dúbravka
 • MČ Podunajské Biskupice

 

Na základe toho, že budú splnené podmienky legislatívy (vyhláška č.152/2005, §1, ods.2, písm. a) a na základe aktuálneho počasia a predpovede vývoja na nasledujúce dni a týždne informujeme, že od 4.10.2019 plynulo prechádzame z technologickej skúšky vykurovania na oficiálne spúšťanie vykurovania v sezóne 2019/2020 v MČ Petržalka, MČ Dúbravka a MČ Podunajské Biskupice.

Prevádzka TEZ CZT BA postupne v stanovenom poradí spúšťa jednotlivé okruhy výhrevní a vykonáva technickú prípravu k bezproblémovému zahájeniu vykurovacej sezóny 2019/2020.

--
V súvislosti s predpokladaným vývojom počasia v nasledujúcom období, realizuje prevádzka CZT Bratislava (oblasť: Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice,) prípravné kroky - technologickú skúšku pre plnohodnotné a bezporuchové spustenie vykurovania (systém ÚK) po splnení legislatívnych podmienok. Technologická skúška začína od 3.10.2019, 10.00 hod. s predpokladom plynulého prechodu do plnohodnotného vykurovania (v závislosti od vývoja počasia) o čom budeme oficiálne informovať prostredníctvom e-mailu a oznamu na web stránkach spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. (www.vesr.sk)

Na základe uvedeného Vás prosíme o kontrolu a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému za odberným miestom t.j. na strane Vami spravovaných a vlastnených objektov. Pre bezproblémový nábeh sústavy ÚK CZT je vhodné, aby bolo zo strany odberateľov a spotrebiteľov zabezpečené:

 • plné otvorenie všetkých neregulačných armatúr a ventilov na rozvodoch (stúpačkové uzávery, uzávery na vstupnom a výstupnom potrubí objektu atp.),
 • dočasne (2-3 dni) otvorené termostatické ventily na radiátoroch v bytových jednotkách do polohy 5 resp. max., 
 • odvzdušnené stúpačky systému ÚK v objekte,
 • ukončené všetky opravy, rekonštrukcie a práce súvisiace so sústavou tepelných rozvodov objektu.

Žiadame správcovské spoločnosti, aby informácie o nedokončených prácach a rekonštrukciách na tepelno-technických zariadeniach (TTZ) v objektoch, resp. iné príčiny, ktoré by mohli mať za následok nespustenie dodávky tepla do ÚK v objektoch, nahlasovali s uvedením predpokladaného termínu odstránenia resp. dokončenia opravy, na nižšie uvedené kontakty non-stop dispečingu CZT, spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s..

Spotrebiteľov (obyvateľov, ktorým dodáva tepelnú energiu spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.) zároveň prosíme, aby v prípade problémov s dodávkami tepla, kontaktovali pre prvotné preverenie problému svojho správcu. 

Dispečing
tel.: +421 850 325 542 
e-mail: dispecing@veoliaenergia.sk

 
 

--
Na základe aktuálneho počasia a predpovede vývoja teplôt v najbližších dňoch a týždňoch prerušujeme vykurovanie v nasledujúcich dátumoch a lokalitách: 
od 2.10.2019

 • Vráble

 
--
Podmienky pre spustenie vykurovania boli splnené v nasledujúcich dátumoch a lokalitách:

od 2.10.

 • Žiar nad Hronom

od 24.9.2019

 • Lučenec

od 23.9.2019

 • Brezno

od 20.9.2019

 • Vráble
 • Piešťany
 • Kráľovský Chlmec

 

 
Vykurovacia sezóna
 sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K spusteniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať nárast vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Vyššie uvedené podmienky stanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Rýchlosť nábehu vykurovania zavisí od rozsahu sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT). Na samotnú rýchlosť vykúrenia jednotlivých objektov či bytov výrazne vplýva aj vyregulovanie rozvodov v bytovom dome. Ak systém rozvodov nie je správne vyregulovaný, niektoré byty v tom istom paneláku majú radiátory horúce, iné, naopak, letné. Túto činnosť zabezpečuje správca bytového domu. Ďalší faktor, ktorý vplýva na rýchlosť vykúrenia, je orientácia bytového domu. Južné byty sa vykurujú rýchlejšie ako tie, ktoré sú orientované na sever, aj napriek tomu, že radiátory majú rovnakú teplotu.

Kontakt (24/7 dispečing)