Termoinfo 2008/1

Náhľad Termoinfo 2008/1

1. Vyúčtovanie: mesačné a koncoročné faktúry. (otázky a odpovede)
2. Centrálne alebo individuálne zdroje tepla? (rozhovor s obch. riad.)
3. Rekonštrukcia bytového domu. (prípadová štúdia)

Časopis Termoinfo 2008/1
Ročník: 
Typ publikácie: