Prerušenie vykurovacej sezóny

Vykurovacia sezóna sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K prerušeniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Vykurovanie je opäť obnovené ak nastane opačná situácia, teda vonkajšia priemerná denná teplota  klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. 

Vyššie uvedené podmienky stanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Bratislava - Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice
31.5.2021 - ukončená dodávka tepla do ÚK

Piešťany
31.5.2021 - ukončená dodávka tepla do ÚK

Žiar nad Hronom
31.5.2021 - ukončená dodávka tepla do ÚK

Kráľovský Chlmec
21.5.2021 -  prerušená dodávka tepla do ÚK

Košice
21.5.2021 -  prerušená dodávka tepla do ÚK

Lučenec
21.5.2021 - prerušená dodávka tepla do ÚK