Oznamy - vykurovanie

Vykurovacia sezóna 2019/2020 je ukončená

--

Vykurovacia sezóna sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K prerušeniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná  teplota vzduchu vo vykurovacom období je počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Vyššie uvedené podmienky stanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Kontakt (24/7 dispečing)