Domová odovzdávacia stanica tepla

Technológia, ktorá môže znížiť vaše náklady na tepelnú energiu. Chcete vedieť viac?

 

Pošlite nám email na klient@veoliaenergia.sk, alebo sa s nami spojte na telefónnom čísle 0906 105 207.

Aktuálny informačný leták k domovej odovzdávacej stanici tepla

 
ČO JE DOMOVÁ ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA?

Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST) predstavuje modernú technológiu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV). Zariadenie slúži na prípravu tepla na vykurovanie a ohrev TÚV len pre koncových odberateľov bytového domu, v ktorom je umiestnené. DOST je napojená rozvodmi na zdroj tepla (tepláreň alebo kotolňu), ktorý je súčasťou systému centrálneho zásobovania teplom.

DOST má vysokú technickú životnosť, bezhlučnú prevádzku a nízku poruchovosť. Zariadenie je bezobslužné a monitorované centrálnym dispečingom 24 hodín denne.

Hlavným prínosom DOST pre obyvateľov bytového domu je zníženie nákladov na prípravu TÚV a zvýšenie komfortu dodávok tepla s možnosťou individuálnej regulácie vykurovania a prípravy TÚV. 
 

--

 

AKÉ  SÚ VÝHODY DOMOVEJ ODOVZDÁVACEJ STANICE  PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV?

 • Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK) priamo v bytovom  dome - TÚV a ÚK budú pripravované individuálne podľa požiadaviek a potrieb bytového domu.

 • Nezávislosť od ostatných bytových domov - Bytový dom si môže nastaviť vlastný režim dodávky a vlastnú reguláciu TÚV a ÚK. Napr. dodávku TÚV bude mať k dispozícii aj 24 hodín denne a vykurovaciu sezónu začne a ukončí na základe potrieb obyvateľov.

 • Presné a transparentné meranie spotrebovaného ÚK a TÚV - Teplo spotrebované na prípravu TÚV bude merané priamo v zariadení DOST a teplo na ÚK na výstupe z DOST.

 • Žiadne náklady spojené s inštaláciou a prevádzkou DOST - Tieto náklady hradí skupina Veolia Energia Slovensko ako prevádzkovateľ zariadenia. 

 • Údržba, servis a pravidelné revízie DOST počas celej doby prevádzky zariadenia - Všetky tieto činnosti zabezpečí Veolia Energia Slovensko ako prevádzkovateľ zariadenia. 

   

PREČO SA INŠTALUJÚ DOMOVÉ ODOVZDÁVACIE STANICE?

 • modernizácia súčasného spôsobu dodávky tepla na ÚK a TÚV a zvýšenie spoľahlivosti,

 •  príprava tepla na ÚK a TÚV priamo na mieste spotreby,

 •  zabezpečenie individuálnych požiadaviek odberateľov na dodávku tepla na ÚK a TÚV,

 •  zníženie spotreby tepla na prípravu TÚV a tým ušetrenie vašich nákladov na tieto položky,

 •  zvýšenie spoľahlivosti dodávok teplej vody a tepla,

 •  spravodlivejšie meranie množstva TÚV a tým aj tepla na jej prípravu

   

AKO PREBIEHA INŠTALÁCIA DOMOVEJ ODOVZDÁVACEJ STANICE?

 1. Obhliadka vyhovujúceho priestoru v bytovom dome naším technikom za prítomnosti správcu a zástupcu vlastníkov.

 2. Predstavenie zariadenia DOST vlastníkom bytov na domovej schôdzi zvolanej správcom.

 3. ​Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov na domovej schôdzi.

 4. Podpísanie vzájomne dohodnutej zmluvy.

 5. Inštalácia zariadenia DOST spoločnosťou Veolia Energia Slovensko.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DOMOVÝCH ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA  

Kde bude DOST umiestnená?

Zariadenie DOST nie je náročné na priestor a väčšinou sa inštaluje do spoločných častí domu (napr. bývalá mangľovňa  alebo kočikáreň). Tento priestor by mal byť trvalo uvoľnený na umiestnenie zariadenia. Je potrebné, aby do priestoru mali prístup zamestnanci našej spoločnosti a zároveň aby sa  zamedzil vstup nepovolaným osobám. 

Aká bude celková výška investície? Kto uhradí náklady?

Výška investície je individuálna. Závisí od viacerých kritérií každého bytového domu, v ktorom sa bude zariadenie DOST inštalovať. Všetky náklady spojené s inštaláciou DOST hradí naša spoločnosť.

Bude si môcť každý bytový dom individuálne určiť teplotu TÚV?

Medzi najdôležitejšie výhody DOST patrí predovšetkým možnosť nastaviť si teplotu TÚV a individuálny čas jej dodávky. Zákonom stanovená teplota vody na výtoku u odberateľa je od 45 do 55 °C. Ak si bytový dom nastaví ohrev napríklad na 50 °C, prinesie to jeho obyvateľom úspory. 

Bude teplá voda po inštalácii zariadenia k dispozícii nonstop (v lete, v zime, 24 hodín denne)?

Inštalácia DOST nepochybne zvýši komfort pri dodávke teplej vody. Každý bytový dom si individuálne nastaví časové rozpätie jej dodávok. Práve toto zariadenie umožňuje aj 24-hodinovú dodávku TÚV. 

Kto bude hradiť náklady na elektrickú energiu a prípadné opravy DOST?

Všetky prevádzkové náklady zabezpečuje a hradí naša spoločnosť ako dodávateľ tepla. 

Koľko sa ušetrí na teple? Koľko bude stáť teplo po inštalácii DOST?

Jednotková cena tepla zostane rovnaká, pretože je schválená ÚRSO-m pre celú cenovú lokalitu. Úspora nákladov vznikne odberateľom vďaka poklesu spotreby tepla, pretože sa výrazne znížia straty na tepelných rozvodoch. Úspora tepla na TÚV sa po inštalácii DOST môže medzi jednotlivými bytovými domami líšiť. Na základe našich skúseností však môže spotreba tepla na TÚV klesnúť až o 20 %.

Čo sa stane, ak niektorý z bytových domov na spoločnom okruhu OST neodsúhlasí inštaláciu DOST?

V takom prípade nie je technicky možné inštalovať DOST pre bytové domy, ktoré sú na spoločnom okruhu OST.

 

Podrobnejšie informácie o DOST sú k dispozícii na stiahnutie tu. Vaše ďalšie otázky týkajúce sa technológie DOST vám radi zodpovieme na telefónnom čisle 0906 105 207, alebo nám pošlite email na klient@veoliaenergia.sk.